boca120879 Publish time 20-4-2021 09:14 AM

Al-Qur'an & Hadith: Bab: Memberi Salam & Berjabat Tangan

Edited by boca120879 at 27-4-2023 03:54 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diceritakan oleh Qutaibah, diceritakan oleh Al Laits, daripada Yazid bin Abu Habib, daripada Abu Al Khair, daripada Abdullah bin 'Amr,
"Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w."(Amalan) Islam manakah yang paling baik?"
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Engkau memberi makan
dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal."
(Hadith Nasa'i no. 4914)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 20-4-2021 09:22 AM

Edited by boca120879 at 21-4-2021 01:14 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diceritakan oleh Ahmad bin Sa'id Al Hamdani, diceritakan oleh Ibnu Wahb, diceritakan oleh Mu'awiyah bin Shalih, daripada Abu Musa, daripada Abu Maryam, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Jika salah seorang daripada kalian bertemu dengan saudaranya,hendaklah dia mengucapkan salam,
jika kemudian kedua-duanya terhalang oleh pohon, atau tembok, atau batu,lalu bertemu kembali,hendaklah dia ucapkan salam lagi kepadanya."
(Hadith Abu Daud no. 4524)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 27-4-2023 12:01 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadith Tirmidzi no. 2653Darjat: Sahih
Diceritakan oleh Suwaid, diceritakan oleh Abdullah, diceritakan oleh Hammam, daripada Qatadah,
"Aku bertanya kepada Anas,"Apakah di antara sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.biasa berjabat tangan?"
Anas menjawab,"Ya."
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)


boca120879 Publish time 27-4-2023 12:17 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadith Tirmidzi no. 2652Darjat: Hasan sahih
Diceritakan oleh Suwaid, diceritakan oleh Abdullah, diceritakan oleh Handlalah bin 'Ubaidillah, daripada Anas bin Malik,
"Seseorang bertanya,"Wahai Rasulullah, apakah kami harus menundukkan kepala apabila salah seorang daripada kamibertemu dengan saudaranya atau sahabatnya?"
Rasulullah s.a.w. menjawab,"Tidak."
Dia bertanya,"Apakah dia harus memelukdan menciumnya?"
Rasulullah s.a.w. menjawab,"Tidak."
Orang itu bertanya lagi,"Apakah harus mengambil tangannyadan menjabatnya?"
Rasulullah s.a.w. menjawab,"Ya."
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
Pages: [1]
View full version: Al-Qur'an & Hadith: Bab: Memberi Salam & Berjabat Tangan


ADVERTISEMENT