boca120879 Publish time 21-4-2021 09:15 AM

Al-Qur'an & Hadith: Bab: Iman

Edited by boca120879 at 25-9-2022 09:04 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diceritakan oleh Musa bin Abdur Rahman, diceritakan oleh Abu Usamah, daripada Husain (Al Mua'allim), daripada Qatadah, daripada Anas, Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tanganNya,
tidaklah sempurna keimanansalah seorang di antara kalian
sehingga dia mencintai kebaikan bagi saudaranya (sesama Muslim).
Sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri."
(Hadith Nasa'i no. 4931)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 2-5-2021 06:59 PM

Edited by boca120879 at 4-2-2022 08:51 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf, diceritakan oleh Al Laits, diceritakan oleh Sa'id Al Maqburi, daripada Abu Syuraih Al 'Adawi,

"Saya telah mendengar dengan kedua-dua telingaku dan melihat dengan kedua-dua mataku ketika Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat,
hendaknya dia memuliakan jiran tetangganya,

dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat,
hendaknya dia memuliakan tetamunya, dan menjamunya."

Abu Syuraih Al 'Adawi bertanya,
"Apa yang dimaksudkan dengan menjamunya, wahai Rasulullah?"

Rasulullah s.a.w. menjawab,
"Iaitu pada siang dan malam harinya,
bertamu itu tiga (3) hari,
lebih dari itu adalah sedekah bagi tetamu tersebut."

Dan Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat,
hendaknya dia berkata baik atau diam."

(Hadith Bukhari no. 5560)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 5-5-2021 08:13 AM

Edited by boca120879 at 7-4-2023 03:15 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.​
Diceritakan oleh Hannad, diceritakan oleh Abu Muawiyah, daripada Al A'masy, daripada Abu Shalih, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya,
kalian tidak akan masuk syurga sehingga beriman.
Dan tidak akan beriman sehingga saling mencintai.
Mahukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang bila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai?
Sebarkanlah salam di antara kalian."
(Hadith Tirmidzi no. 2612)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 20-5-2021 09:42 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Al Husain bin Huraits, diceritakan oleh Isma'il, daripada Abdul Aziz, diceritakan oleh Imran bin Musa, diceritakan oleh Abdul Warits, diceritakan oleh Abdul Aziz, daripada Anas,
Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Tidaklah sempurna keimanan
salah seorang di antara kalian

sehingga aku lebih dia cintai
daripada hartanya,
keluarganya
dan seluruh umat manusia."

(Hadith Nasa'i no. 4928)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 26-1-2022 11:03 AM

Edited by boca120879 at 26-1-2022 05:34 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diceritakan oleh Muhammad bin Yahya Al Azdi Al Bashari, diceritakan oleh Muhammad bin Sabiq, daripada Isra`il, daripada Al A'masy, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Tidaklah termasuk hamba yang Mukmin,
iaitu mereka yang selalu membuka aib, melaknat, berperangai buruk dan suka menyakiti."
(Hadith Tirmidzi no. 1900)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 4-2-2022 12:52 PM

Edited by boca120879 at 4-2-2022 07:15 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diceritakan oleh Bundar, diceritakan oleh 'Abdurrahman bin Mahdi, diceritakan oleh Sufyan, daripada Qais bin Muslim, daripada Thariq bin Syihab,
"Orang yang pertama kali mendahulukan khutbah daripada solat (Hari Raya) adalah Marwan.
Maka seorang lelaki pun berdiri seraya berkata kepada Marwan,"Anda telah menyelisihi sunnah."
Marwan berkata,"Wahai Fulan, hal itu telah ditinggalkan."
Maka Abu Sa'id berkata,"Ada pun orang ini (yang memberi nasihat), maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajipannya. Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya (kuasanya jika sebagai penguasa).
Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya.
Dan jika tidak mampu juga,
maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman."
(Hadith Tirmidzi no. 2098)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 5-2-2022 03:34 PM

Edited by boca120879 at 11-5-2022 03:33 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Hannad, diceritakan oleh Abu Mu'awiyah, daripada Al A'masy,
daripada Umarah bin 'Umair, daripada Al Harits bin Suwaid,
diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud (Hadith 1),
Nabi s.a.w. bersabda (Hadith 2),

"Sesungguhnya orang Mukmin merasakan dosa-dosanya
seolah-olah seperti dia berada di bawah gunung,
dan dia takut gunung itu menghempapnya.

Sebaliknya orang fajir (selalu berbuat dosa) merasakan dosa-dosanya
seolah-olah seperti lalat yang menghinggap di hidungnya,
dan dia menghalau lalat tersebut begitu sahaja."

(Hadith Tirmidzi no. 2421)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 8-2-2022 09:44 PM

Edited by boca120879 at 11-5-2022 03:34 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Al Hasan bin Ali Al Khallal, diceritakan oleh Abu Usamah, daripada Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah, daripada datuknya (Abu Burdah), daripada Abu Musa Al Asy'ari,
Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Antara seorang Mukmin dengan Mukmin yang lainnya adalah

bagaikan satu bangunan,
yang saling menguatkan antara satu sama lain."

(Hadith Tirmidzi no. 1851)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 11-5-2022 11:50 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diceritakan oleh Abu Nu'aim, diceritakan oleh Zakariya`, daripada 'Amir, daripada An Nu'man bin Basyir,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Kamu akan melihat orang-orang Mukmindalam hal saling mengasihani, mencintai dan menyayangibagaikan satu tubuh.
Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit,maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas(turut merasakan sakitnya)."
(Hadith Bukhari no. 5552)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 9-6-2022 04:53 PM

Edited by boca120879 at 9-6-2022 08:55 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Yahya bin Bukair, diceritakan oleh Al Laits, daripada 'Uqail, daripada Ibnu Syihab, daripada 'Urwah bin Az Zubair,daripada Abu Hurairah r.a.,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Syaitan sentiasa mendatangi salah seorang daripada kalian seraya berkata,"Siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu?"Sehingga akhirnya dia bertanya,"Lantas siapa yang menciptakan Tuhanmu?"
Bila sudah sampai seperti itu,maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dan menghentikannya (perasaan was-was yang merosakkan iman)."
(Hadith Bukhari no. 3034)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 26-6-2022 05:52 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa Nabi Nuh,mohon keampunanuntuk diri sendiri, ibu bapa, seluruh Mukmin& kehancuran untuk orang zalim
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِYa Tuhanku!Ampunilah aku,ibu bapaku,orang yang masuk ke rumahku dengan berimandan semua orang yang beriman, lelaki dan perempuan.
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًاDan janganlah Engkau tambahkanbagi orang-orang yang zalim ituselain kehancuran.
(Surah Nuh 71:28)
Nota penting:Untuk pemahaman yg lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yg setaraf dengannya)


boca120879 Publish time 28-6-2022 11:56 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Yunus bin Abdul A'la, diceritakan oleh Ibnu Wahab, diceritakan oleh Amru, diceritakan oleh Abu Yunus, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya.
Tidaklah seseorang daripada umat ini,baik Yahudi mahu pun Nasrani,
mendengar tentangku, kemudian dia meninggal duniadan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya.
Kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka."
(Hadith Muslim no. 218)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 1-7-2022 10:19 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَRasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِSemuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ(Mereka mengatakan),"Kami tidak membeza-bezakanantara seseorang pun (dengan yang lain)daripada rasul-rasul-Nya."
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاDan mereka mengatakan,"Kami dengardan kami taat."
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ(Mereka berdoa),"Ampunilah kami,ya Tuhan kamidan kepada Engkaulah tempat kembali."
(Surah Al-Baqarah 2:285)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 15-7-2022 03:47 PM

Edited by boca120879 at 15-7-2022 08:14 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Muhammad bin Al Mutsanna, diceritakan oleh Abdul Wahhab Ats Tsaqafi, diceritakan oleh Ayyub, daripada Abu Qilabah, daripada Anas bin Malik,Nabi s.a.w. bersabda,
"Tiga (3) perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapati manisnya iman.
1) Dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain kedua-duanya.
2) Jika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah.
3) Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci apabila dilempar ke neraka."
(Hadith Bukhari no. 15)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 20-7-2022 11:51 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Ahmad bin Yunus & Musa bin Isma'il, diceritakan oleh Ibrahim bin Sa'd, diceritakan oleh Ibnu Syihab, daripada Sa'id bin Al Musayyab, daripada Abu Hurairah,
"Rasulullah s.a.w. ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama?
Maka Rasulullah s.a.w. menjawab,"Iman kepada Allah dan Rasul-Nya".
Lalu ditanya lagi,"Kemudian apa?"
Rasulullah s.a.w. menjawab, "Al Jihad fi sabilillah (berperang di jalan Allah).
Lalu ditanya lagi,"Kemudian apa lagi?"
Jawab Rasulullah s.a.w.,"Haji Mabrur."
(Hadith Bukhari no. 25)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 27-7-2022 10:20 AM

Edited by boca120879 at 27-7-2022 02:27 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Ahmad bin Sulaiman, diceritakan oleh Abu Daud, diceritakan oleh Sufyan, diceritakan oleh Abu Nu'aim, diceritakan oleh Sufyan, daripada Suhail, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abu Shaleh, daripada Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Iman itu ada tujuh puluh (70) cabang.
Yang paling utama adalah persaksian لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah).
Dan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan.
Dan rasa malu adalah salah satu cabang daripada keimanan."
(Hadith Nasa'i no. 4919)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 26-8-2022 12:48 PM

Edited by boca120879 at 16-9-2022 02:23 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Ishaq bin Ibrahim, diceritakan oleh An Nadhr bin Syumail, diceritakan oleh Kahmas bin Al Hasan, diceritakan oleh Abdullah bin Buraidah, daripada Yahya bin Ya'mar, diceritakan oleh Abdullah bin Umar, diceritakan oleh Umar bin Al Khathab,
"Pada suatu hari, ketika kami bersama Rasulullah s.a.w.,tiba-tiba muncul di hadapan kami,orang yang sangat putih pakaiannya, hitam rambutnya,tidak terlihat padanya bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya.
Sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah s.a.w. dan menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah s.a.w. dan meletakkan kedua-dua telapak tangannya pada kedua-dua paha Rasulullah s.a.w.
Kemudian berkata,"Wahai Muhammad,beritahu kepadaku mengenai Islam."
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah,dan Muhammad adalah utusan Allah.Engkau mendirikan solat,membayar zakat,berpuasa Ramadhandan melakukan haji di Kaabah apabila mampu pergi ke sana."
Orang tersebut berkata, "Tuan benar."
Maka kami pun hairan kepadanya,dia bertanyadan dia pula yang membenarkannya.
Kemudian dia berkata,"Beritahu kepadaku mengenai iman."
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Engkau beriman kepada Allah,para Malaikat-Nya,kitab-kitab-Nya,para rasul-Nyadan hari akhiratserta seluruh takdir yang baik dan yang buruk."
Dia berkata,"Tuan benar."Dia berkata,"Beritahu kepadaku mengenai ihsan."
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Ihsan adalah engkau menyembah Allahseolah-olah engkau melihat-Nyadan apabila engkau tidak melihat-Nyamaka sesungguhnya Dia melihatmu."
Dia berkata,"Beritahu kepadaku mengenai hari kiamat."
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Orang yang ditanyatidaklah lebih mengetahuidaripada yang bertanya."
Dia berkata, "Beritahu kepadaku mengenai tanda-tandanya (kiamat)."
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Jika ada hamba wanita yang melahirkan tuannya,dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki,telanjangdan tidak berkhatanserta menggembala kambingsaling berlumba meninggikan bangunan."
Tiga (3) hari kemudian,Rasulullah s.a.w. bertanya kepadaku,"Wahai Umar,apakah engkau mengetahuisiapakah yang bertanya (tempoh hari)?"
Umar bin Al Khathab menjawab,"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Sesungguhnya dia adalah Jibril a.s.,datang kepada kalianhendak mengajarkan kepada kalianperkara agama kalian."
(Hadith Nasa'i no. 4904)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 23-9-2022 06:29 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Muhammad bin Wahb bin Abu Karimah Al Harrani, diceritakan oleh Muhammad bin Salamah Al Harrani, daripada Abu 'Abdurrahim, daripada Zaid, daripada Wahb bin Kaisan, daripada Ma'bad bin Ka'b, daripada Abu Qatadah,
"Kami pernah duduk bersama Rasulullah s.a.w.
Tiba-tiba ada jenazah yang diusung muncul.
Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda,"Dia beristirahat (berehat)atau sesuatu diistirahatkan (direhatkan) daripadanya.
Jika seorang Mukmin meninggal dunia, dia beristirahat daripada beban berat dunia, penderitaan dan penganiayaannya.
Dan jika seorang yang fajir (selalu berbuat dosa) meninggal dunia,para hamba, negeri, pohon dan binatang diistirahatkan daripadanya."
(Hadith Nasa'i no. 1905)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 20-10-2022 05:31 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Abu Kuraib, diceritakan oleh ‘Abdah bin Sulaiman, daripada Muhammad bin ‘Amr, diceritakan oleh Abu Salamah, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
“Orang Mukmin yang paling sempurna imannyaadalah yang paling baik akhlaknya.
Sebaik-baik kalian adalahyang paling baik terhadap para isterinya.”
(Hadith Tirmidzi no. 1082)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 21-11-2022 02:04 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Haddab bin Khalid Al Azdi & Syaiban bin Farrukh, diceritakan oleh Sulaiman bin Al Mughirah, diceritakan oleh Tsabit, daripada Abdurrahman bin Abu Laila, daripada Shuhaib,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Perkara orang Mukmin mengagumkan.Sesungguhnya semua perihalnya baik.Dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang Mukmin.
Apabila diberi kesenangan, dia bersyukur.Dan syukur itu baik baginya.
Dan apabila ditimpa musibah, dia bersabar.Dan sabar itu baik baginya."
(Hadith Muslim no. 5318)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
Pages: [1] 2
View full version: Al-Qur'an & Hadith: Bab: Iman


ADVERTISEMENT