boca120879 Publish time 13-5-2022 09:49 AM

Al-Qur'an & Hadith: Bab: Perang

Edited by boca120879 at 13-9-2022 04:49 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Qutaibah bin Sa'id, diceritakan oleh Abu Awanah, daripada Suhail bin Abu Shalih, daripada bapanya (Abu Shalih), daripada Abu Hurairah,
"Ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w."Wahai Rasulullah,amalan apa yang boleh menyamai jihad (perang)?"
Rasulullah s.a.w. menjawab,"Kalian tidak akan mampu."
Mereka lalu mengulangi pertanyaan tersebutsehingga dua atau tiga kali.
Dan setiap itu pula Rasulullah s.a.w. menjawab,"Kalian tidak akan mampu."
Dan pada kali ketiganya Rasulullah s.a.w. bersabda,"Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allahseperti seorang yang berdiri solat dan puasa.Dia tidak pernah berhenti daripada solat dan puasanyasehingga orang yang berjihad di jalan Allah kembali dari medan perang."
(Hadith Tirmidzi no. 1544)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 13-5-2022 12:09 PM

Edited by boca120879 at 13-5-2022 04:47 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi,kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya.
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌDan sesungguhnya Allah,benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,
(Surah Al-Hajj 22:39)
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ(iaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman merekatanpa alasan yang benar,kecuali kerana mereka berkata,"Tuhan kami hanyalah Allah."
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia ke atas sebahagian yang lain,tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani,gereja-gereja,rumah-rumah ibadat orang Yahudidan masjid-masjid,yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُSesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌSesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,
(Surah Al-Hajj 22:40)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 13-9-2022 12:50 PM

Edited by boca120879 at 23-12-2022 06:57 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Syaiban bin Farruh, diceritakan oleh Jarir (Ibnu Hazim), diceritakan oleh Ghailan bin Jarir, daripada Abu Qais bin Riyah, daripada Abu Hurairah,Nabi s.a.w. bersabda,
"Barangsiapa keluar daripada ketaatandan tidak mahu bergabung dengan jemaah,kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah.
Dan barangsiapa mati di bawah bendera kefanatikan, dia marah kerana fanatik kaum atau kerana ingin menolong kebangsaan,kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah.
Dan barangsiapa keluar daripada umatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik mahu pun yang fajir (selalu berbuat dosa) tanpa mempedulikan orang Mukmin.
Dan tidak pernah mengotakan janji yang telah dibuatnya,
maka dia tidak termasuk daripada golonganku dan aku tidak termasuk daripada golongannya."
(Hadith Muslim no. 3436)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 23-12-2022 12:21 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Hisyam bin 'Amar, diceritakan oleh Al Walid bin Muslim, diceritakan oleh Yahya bin Al Harits Adz Dzamari, daripada Al Qasim,daripada Abu Umamah,Nabi s.a.w. bersabda,
"Barangsiapa yang tidak berperang,
dan tidak membuat persiapan untuk orang yang berperang
atau membantu orang yang berperang dalam menguruskan keluarganya (orang yang berperang)dengan baik,
maka Allah akan menimpakannya malapetaka sebelum hari kiamat."
(Hadith Ibnu Majah no. 2752)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 22-5-2023 05:32 PM

Edited by boca120879 at 22-5-2023 09:36 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadith Tirmidzi no. 1328Darjat: Sahih
Diceritakan oleh Muhammad bin Basysyar, diceritakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, diceritakan oleh Sufyan, daripada'Alqamah bin Martsad, daripada Sulaiman bin Buraidah,daripada ayahnya (Buraidah),
"Ketika Rasulullah s.a.w. mengutus seorang ketua pasukan,
Rasulullah s.a.w. memberi wasiat khusus untuk dirinya untuk bertaqwa kepada Allah.
Dan wasiat kebaikan kepada kaum muslimin yang bersamanya."
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Berperanglah dengan nama Allah dan di Jalan Allah.Perangilah orang yang kafir, berperanglah.
Dan janganlah melampaui batas,berkhianat, mencacatkan (anggota badan musuh) dan janganlah membunuh anak-anak."
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
Pages: [1]
View full version: Al-Qur'an & Hadith: Bab: Perang


ADVERTISEMENT