boca120879 Publish time 5-1-2023 04:31 PM

Al-Qur'an & Hadith: Bab: Syukur & Qana'ah (Merasa Cukup)

Edited by boca120879 at 12-5-2023 02:00 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Abu Nu'man, diceritakan oleh Jarir bin Hazim, daripada Al Hasan, daripada 'Amru bin Taghlib,
"Nabi s.a.w. diberikan suatu harta.Lantas Nabi s.a.w. berikan kepada sebahagian sahabatnya.Dan Nabi s.a.w. tidak berikan kepada sahabat yang lain.
Kemudian sampailah berita kepada Nabi s.a.w. bahawa orang-orang mencela sikap Nabi s.a.w.
Maka lantas Nabi s.a.w. pun bersabda,"Sesungguhnya, ada orang yang aku beri dan ada yang tidak aku beri.
Namun yang tidak aku beri,lebih aku sukai daripada yang aku beri.
Beberapa orang yang aku beri kerana hati mereka masih ada keluh kesah dan kegelisahan.
Dan beberapa orang (yang tidak diberi)yang aku percayakan kepada kecukupan dan kebaikan yang telah Allah jadikan dalam hati mereka.
Di antara mereka ialah 'Amru bin Taghlib."
Lantas 'Amru bin Taghlib berkata,"Aku tidak ingin lagi unta-unta merah setelah mendengar kalimat Nabi s.a.w. itu."
(Hadith Bukhari no. 6981)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 12-5-2023 10:00 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadith Ibnu Majah no. 4132Darjat: Sahih
Diceritakan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, diceritakan oleh Waki' & Abu Mu'awiyah, daripada Al A'masy, daripada Abu Shalih, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian.
Dan janganlah kalian melihat orang yang lebih tinggi daripada kalian.
Sesungguhnya hal itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah."
Abu Mu'awiyah berkata,"(nikmat Allah) atas kalian."
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 17-5-2023 05:42 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadith Ibnu Majah no. 4207Darjat: Sahih
Diceritakan oleh Ali bin Muhammad, diceritakan oleh Abu Mu'awiyah, daripada Abu Raja`, daripada Burd bin Sinan, daripada Makhul, daripada Watsilah bin Al Asqa', daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Wahai Abu Hurairah.
Jadilah kamu seorang yang warak.Nescaya kamu menjadi manusia yang paling beribadah.
Jadilah kamu seorang yang merasa cukup.Nescaya kamu menjadi manusia yang paling bersyukur.
Cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri.Nescaya kamu akan menjadi seorang Mukmin.
Perbaikilah hubungan dalam berjirandengan jiranmu.Nescaya kamu akan menjadi seorang yang berserah diri.
Dan kurangkanlah ketawa.Kerana banyak ketawa akan mematikan hati."
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 5-6-2023 11:47 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadith Bukhari no. 5965Darjat: Sahih
Diceritakan oleh Ahmad bin Yunus, diceritakan oleh Abu Bakr, diceritakan oleh Abu Hashin, daripada Abu Shalih, daripada Abu Hurairah,Nabi s.a.w. bersabda,
"Bukanlah kekayaan itukerana banyaknya harta.​
Akan tetapi,kekayaan itu adalah kaya hati (merasa cukup)."​
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
Pages: [1]
View full version: Al-Qur'an & Hadith: Bab: Syukur & Qana'ah (Merasa Cukup)


ADVERTISEMENT