boca120879 Publish time 21-7-2021 10:19 PM

Al-Qur'an & Hadith: Bab: Doa

Edited by boca120879 at 19-11-2021 01:04 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diceritakan oleh Ishaq bin Ibrahim, diceritakan oleh 'Isa bin Yunus, diceritakan oleh 'Abdul Malik bin Abu Sulaiman, daripada Abu Az Zubair, daripada Shafwan bin 'Abdullah bin Shafwan,
"Saya pernah pergi ke Syam dan mengunjungi Abu Darda' di rumahnya.Namun saya tidak bertemu dengannya, lalu saya pergi menjumpai Ummu Darda'.
Setelah itu, Ummu Darda' bertanya kepada saya,"Hai Shafwan, apakah kamu akan pergi haji pada tahun ini?"
Shafwan bin 'Abdullah bin Shafwan pun menjawab,"Ya."
Ummu Darda' berkata,"Mohonkanlah kepada Allah kebaikan untuk kami, kerana Rasulullah s.a.w. telah bersabda,
"Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim dari jauh, tanpa diketahui olehnya akan dikabulkan.
Di atas kepalanya, ada malaikat yang telah diutus, dan setiap kali dia berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan "Amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu."
Shafwan bin 'Abdullah bin Shafwan berkata,"Setelah itu saya pergi ke pasar dan di sana saya bertemu dengan Abu Darda'. Ternyata dia pun mengatakan seperti itu kepada saya yang diriwayatkannya daripada Rasulullah s.a.w."
(Hadith Muslim no. 4914)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 13-1-2022 10:20 AM

Edited by boca120879 at 13-1-2022 02:22 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Abdullah bin Abdurrahman, diceritakan oleh Yazid bin Harun, diceritakan oleh Hammam, diceritakan oleh Zaid bin Aslam, daripada 'Atho` bin Yasar, daripada 'Ubadah bin Ash Shamit,
Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Di syurga ada seratus tingkat,
jarak antara setiap tingkat
seperti antara bumi dan langit.

Firdaus adalah syurga tertinggi.
Darinya empat sungai syurga mengalir,
di atasnya 'Arasy.

Bila kalian meminta (berdoa) kepada Allah,
mintalah Firdaus."

(Hadith Tirmidzi no. 2454)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 25-4-2022 09:30 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diceritakan oleh Hannad, diceritakan oleh Abu Al Ahwash, daripada Abu Ishaq, daripada Buraid bin Abu Maryam, daripada Anas bin Malik, Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Barangsiapa meminta syurga kepada Allah sebanyak tiga (3) kali, Syurga berkata,"Ya Allah, masukkan dia ke syurga."
Dan barangsiapa meminta perlindungan daripada neraka sebanyak tiga (3) kali, Neraka berkata, "Ya Allah, lindungilah dia daripada neraka."
(Hadith Tirmidzi no. 2495)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 16-5-2022 12:29 PM

Edited by boca120879 at 17-5-2022 05:12 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Yahya bin Musa, diceritakan oleh Abu Mu'awiyah, diceritakan oleh Al Laits (Ibnu Abu Sulaim), daripada Ziyad, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan untuknya.
Baik akan disegerakan di dunia atau dijadikan bekalan di akhirat atau akan menghapuskan dosa-dosanya, sesuai dengan doa yang dia minta.
Selama dia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau memutus tali silaturrahmi atau terburu-buru."
Mereka bertanya,"Wahai Rasulullah!Bagaimana dia terburu-buru?"
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Dia berkata, aku telah berdoa akan tetapi Rabb-ku tidak juga memakbulkanuntukku."
(Hadith Tirmidzi no. 3531)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 24-5-2022 04:54 PM

Edited by boca120879 at 24-5-2022 05:56 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Abdullah bin Abdurrahman, diceritakan oleh Abu Al Walid, diceritakan oleh Laits bin Sa'ad, diceritakan oleh Qais bin Al Hajjaj, daripada Hanasy Ash Shan'ani, daripada Ibnu Abbas,
"Aku pernah berada di belakang Rasulullah s.a.w. pada suatu hari.
Rasulullah s.a.w. bersabda,"Hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarmu beberapa kalimat.
Jagalah Allah (agama),nescaya Allah menjagamu.
Jagalah Allah (agama),nescaya kau akan mendapati-Nya bersamamu.
Apabila kau meminta, mintalah pada Allah.
Dan apabila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah.
Ketahuilah sesungguhnya, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberimu manfaat,mereka tidak akan memberi manfaat sama sekali. Kecuali yang telah ditakdirkan Allah untukmu.
Dan seandainya mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali. Kecuali yang telah ditakdirkan Allah untukmu.
Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. (Takdir telah pun ditetapkan)."
(Hadith Tirmidzi no. 2440)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 13-7-2022 11:18 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Qutaibah bin Sa'id, diceritakan oleh Laits, daripada Ja'far bin Rabi'ah, daripada Al A'raj, daripada Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Apabila kamu mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah (berdoalah) kemurahan daripada Allah s.w.t.Kerana pada saat itu,ayam tersebut sedang melihat malaikat.
Sebaliknya, apabila kamu mendengar suara keldai,maka berlindunglah kepada Allah daripada segala kejahatan syaitan. Kerana pada saat itu, keldai tersebut melihat syaitan."
(Hadith Muslim no. 4908)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 14-7-2022 01:02 PM

Edited by boca120879 at 14-7-2022 06:32 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Sulaiman bin Harb, diceritakan oleh Hammad bin Zaid, daripada Ayyub, daripada Abu Uthman, daripada Abu Musa r.a.
"Kami bersama Nabi s.a.w. di suatu perjalanan.Apabila kami berjalan ke tempat yang agak tinggi, kami pun bertakbir.
Maka Nabi s.a.w. bersabda,"Saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kalian!
Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Dzat yang pekak dan jauh.
Tetapi kalian berdoa kepada Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Dekat."
Kemudian Nabi s.a.w. bertemu denganku, sedangkan diriku tengah membaca,لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ(Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan AlIah)."
Kemudian Nabi s.a.w. bersabda,"Wahai Abdullah bin Qais.Ucapkanlah,لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِkerana itu adalah salah satu daripada khazanah syurga.
Atau Nabi s.a.w. bersabda,"Mahukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat, yang termasuk salah satu daripada khazanah syurga? Iaitu,لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
(Hadith Bukhari no. 5905)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 28-7-2022 10:39 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Shalih bin Abdullah, diceritakan oleh Ja'far bin Sulaiman, daripada Tsabit Al Bunani,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Hendaklah salah seorang di antara kalianbenar-benar meminta hajat kepada Tuhannya.
Sehingga dia meminta garam, dan sehingga tali sandal yang putus pundia akan meminta kepada-Nya."
(Hadith Tirmidzi no. 3537)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 2-8-2022 10:43 AM

Edited by boca120879 at 2-8-2022 03:08 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Al Hasan bin Ali, diceritakan oleh Ibnu Abu Maryam, diceritakan oleh Musa bin Ya'qub Az Zam'i, daripada Abu Hazim, daripada Sahl bin Sa'd,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Dua (2) perkara yang tidak ditolak atau jarang ditolak, iaitu,
1) berdoa ketika azan,
2) dan (berdoa) ketika susah di saat sebahagian mereka membunuh sebahagian yang lain (ketika perang)."
Diceritakan oleh Musa bin Ya'qub Az Zam'i, diceritakan oleh Rizq bin Sa'id bin Abdurrahman, daripada Abu Hazim, daripada Sahl bin Sa'd,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Dan (berdoa) waktu hujan."
(Hadith Abu Daud no. 2178)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 10-1-2023 11:42 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Muhammad bin 'Abbad & Ibnu Abu 'Umar, diceritakan oleh Marwan (Al Fazari), daripada Yazid (Ibnu Kaisan), daripada Abu Hazim, daripada Abu Hurairah,
"Seseorang pernah berkata,'Ya Rasulullah, doakanlah untuk orang-orang musyrik agar mereka celaka!"
Mendengar itu, Rasulullah s.a.w. menjawab,"Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat.
Tetapi aku diutus sebagai rahmat."
(Hadith Muslim no. 4704)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 31-3-2023 10:59 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Muhammad bin Basysyar, diceritakan oleh Yahya & Ibnu Abi 'Adi, daripada Sa'id, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik,
"Nabi s.a.w. tidak pernah mengangkat tangannya ketika berdoa.
Kecuali ketika berdoa dalam solat Istisqa' (minta diturunkan hujan).
Nabi s.a.w.mengangkat tangannya sehingga terlihat putih kedua-dua ketiaknya."
(Hadith Bukhari no. 973)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
Pages: [1]
View full version: Al-Qur'an & Hadith: Bab: Doa


ADVERTISEMENT